uszt
logotype
 

Pályázati azonosító: TÁMOP-3.2.4-09/1

CONTENTA

"24 óra" - A minőségi oktatás és hozzáférés támogatása a szegedi felső-, és közoktatási intézmények könyvtáraiban.

Az SZTE Egyetemi Könyvtár és partnerei pályázata TÁMOP-3.2.4-09/1. „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és

informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó

tanulás érdekében c. pályázati kiírásra.

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Könyvtárának

konzorciumként benyújtott pályázata

 

Konzorciumi partner: Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Könyvtára

 

Együttműködő partnerek: JGYPK Felnőttképzési Intézet, JGYPK Gyakorló Általános Iskola, Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium

 

A megvalósításban részt vevő partnerek: e-Corvina Kft., EULine 9001:2001 Kft. , IQSOFT – John Bryce Oktatóközpont Kft., OSZK Könyvtári Intézet, Könyvmoly Antikvárium

 

A projekt keretében megvalósítandó fejlesztés fő célja, hogy a 2010. első félévében lezárult TIOP 1.2.3 pályázat keretében megvalósult infrastrukturális fejlesztések alapján bővüljenek, javuljanak szolgáltatásaink. 

A pályázat eredményei:

 1.       Online Szolgáltatások bővítése

  • Web felületen szerkeszthető elektronikus tájékoztatási rendszer kialakítása és üzemeltetése a valós idejű olvasói tájékoztatáshoz
  • Digitalizált saját képi tartalmak kezelésére, azok web felületen való hozzáférhetővé tételére alkalmas eszköz kialakítása.
  • A könyvtár meglévő könyv és periodika állományára alapuló digitális másolat igénylést kezelő rendszer (DMI) továbbfejlesztése.
  • A katalógusunk összekapcsolása a Könyvmoly online antikvárium adatbázisával, ez ottani találat esetén azonnali átlépést, könyvrendelést, vagy vásárlást tesz lehetővé.
  • Online kölcsönzés, hosszabbítás, regisztráció, előjegyzés lehetőségének kialakítása, az épületben elektronikus raktári kikérő rendszer fejlesztése, felhasználóképzésben, vizsgáztatásnál alkalmazható gyakorló felület kialakítása
  • A pályázatban együttműködő partnerekkel közös portál fejlesztése, honlapunk fordítása angolra/szerbre

2.       Adatbázis bővítés és konverziók:

  • Az SZTE könyvtári dokumentumállományának további egységesítése: a konzorciumi tag-, és partnerkönyvtárak adatbázisának konverziója és betöltése az SZTE EK adatbázisába (56.000 rekord). Az így kibővített lokális adatbázis rekordjai automatikusan betöltésre kerülnek az országos dokumentumellátó rendszerbe.
  • Retrospektív feldolgozás: az Egyetemi Könyvtár állományának további egységesítése. A pályázat futamideje alatt 75.000 dokumentum illetve példány adataival bővült online katalógusunk, ezen keresztül a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA).
  • Integrált rendszerünkhöz illesztett elektronikus repozitóriumrendszer kialakítása: az oktatási és kutatási folyamatban keletkező dokumentumok (szakdolgozatok, disszertációk, szenátusi anyagok, összesen kb. 2.000 db) kezelése és webfelületen való teljes szövegű szolgáltatása a hozzáférési kör pontos autentikációjának kidolgozásával.
   • Doktori repozitórium
   • Egyetemi szakdolgozati repozitórium (TTIK Informatikai Tanszékcsoport, SZTE ÁJTK)
   • SZTE Szenátus dokumentumainak Repozitóriuma
  • Egyetemi kiadványokban megjelent tanulmányok feldolgozása során összesen 8.000 rekorddal bővült a HUMANUS országos bibliográfiai adatbázis.

 3.       Minőségbiztosítás: a szolgáltatások igénybevételét, hatékonyságát mérő minőségfejlesztési és minőségbiztosítási módszerek kidolgozása, illetve az alkalmazásukhoz szükséges intézményi szervezeti feltételek megteremtése

  • lezajlott:
   • a teljes szervezetre kiterjedő SWOT-elemzés,
   • dolgozói-, olvasói elégedettség mérés
  • elkezdődött
   • a teljes szervezetre kiterjedő egységes szemléletű folyamatszabályozás dokumentálása és fejlesztése,
   • a belső kommunikáció, szervezeten belüli információáram felülvizsgálata,
   • az egységes dokumentációs kultúra kialakítása

 4.       Olvasáskultúra fejlesztése:

Egyetemi könyvtárként szükségesnek tartjuk a potenciális jövendő hallgatók olvasás iránti elkötelezettségének növelését, az olvasáskultúra fejlesztését. A könyvtári szolgáltatások népszerűsítését is célzó programokban partnereink az egyetemi gyakorló iskolák könyvtárai, valamint az iskolai könyvtáros képzést is folytató JGYPK Felnőttképzési Intézete voltak. Az év vezérmotívuma az olvasási szokások felmérése mellett a célcsoport korosztálynak a kortárs magyar gyermekirodalommal való jobb megismertetése volt.

5.       Oktatás és továbbképzés

  • A Corvina integrált könyvtári rendszer egyes moduljainak használatára tervezett továbbképzés az EK és a partnerkönyvtárak (SZTE gyakorló iskolák, SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Gál Ferenc Hittudományi Főiskola) munkatársai számára
  • A szolgáltatásoknak az egyre növekvő számú külföldi hallgatóság számára való magas szintű biztosításához szükséges nyelvi képzés és továbbképzés:
 • Az EK napi több ezres (4000-5500 fő/nap) olvasói forgalma megköveteli a könyvtárosok kommunikációs, mentálhigiénés és konfliktuskezelő ismereteinek magas szintű továbbfejlesztését.
 • Az információs technológiát magas szinten működtető munkatársak számára a Corvina rendszer alapjául szolgáló Oracle adatbáziskezelő magas szintű ismeretét biztosító továbbképzés (IQSOFT – John Bryce Oktatóközpont Kft., 9 fő)
 • Felhasználóképzés: tájékoztatás online szakirodalmi forrásokról a hittudomány és teológia művelőinek (az EK szakreferensei a GFHF oktatói számára)
image1 image2 image3